Zdroj naděje

17.04.2021

Probouzení jarních sil je krásné a mocné, ale událost vzkříšení Kristova je zdrojem silnějším a nadějnějším. Víra čerpá z větších hloubek než může poskytnout jarní míza, víra totiž není závislá na příchodu jara. Nečeká, až se kolo osudu příznivě nakloní, až přijde ten šťastný den. Křesťanské slavení Velikonoc spadá do stejného času jako svátek pohanský, sdílí s ním společné téma života a naděje, ale jejich zdroj vidí jinde, mimo přírodní koloběh. Zdroj života, síly a naděje vidí víra v onom zářezu, v jedinečné události Kristova vzkříšení, která jednou provždy ukázala Boží "nepřirozenost" - jeho lásku darující nový život prohrávajícím, nevitálním, odepsaným. Proto se víra odvažuje věřit na věci nepravděpodobné, na věci přicházející mimo očekávání. (...) Radujme se z jarního vánku a teplých slunečních paprsků. A mysleme na to, že i těm, kterým slunce nesvítí, nabízí se o Velikonocích zdroj naděje.

Pavel Pokorný, Slovo na všední den i neděli, s. 126-127