Život se rodí z oběti

23.04.2019

Jablko musí zemřít, aby se mohla narodit nová jabloň, pecka se musí rozpadnout, aby vyrostla nová meruňka, zrno pšenice musí být pohřbeno, aby se zrodil zelený mladý klásek. 

Nový život se rodí vždy znovu z oběti a ze smrti, a bez oběti není nového života. Jakoby příroda svými rytmy a cykly naznačovala hlubokou pravdu, kterou vypráví velikonoční příběh a kterou znají všichni rodiče: nový život se rodí jen díky dobrovolné oběti. Muž a žena, kteří se rozhodnou zplodit a vychovat děti, obětují svou svobodu, nezávislost, své peníze, své soukromí, své všechno. Takto se každý z nás narodil díky láskyplné oběti, náš život je udržován a nesen díky oběti těch druhých a i my jsme k podobné obětavosti povoláni. 

Život se rodí z oběti a bez oběti není života. Ano, v samotném srdci velikonočního příběhu je oběť. Velikonoční beránci byli kdysi v Egyptě obětováni, aby jejich krev chránila před andělem smrti. Tak o tom každoročně vyprávějí věřící židé, když slaví své Velikonoce. A když se naplnil čas, dodávají křesťané, byl obětován Beránek Boží, který snímá hříchy světa, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Pavel Hošek, Ranní úvaha - Český rozhlas Vltava