Zlaté tele

02.09.2021

"Tak rádi bychom mluvili o Bohu! Ve skutečnosti vystavujeme na odiv sborové společenství, naši církev, Diakonii, školství, vzdělání. A přesto se k nám nikdo dvakrát nehrne. Možná proto, že jsme zaměnili řeč o Bohu, jaký on jest a jak chce on přicházet, za řeči o našem díle. Stačí si projít webové stránky sborů. Co tam uvidíme? Všude obraz krásné a skvělé církve. Nekřepčíme i my kolem zlatého telete? Pokud ano, měli bychom s tím přestat."

David Sedláček, Na každý den 2021, s. 135