Zvedněme hlavu k ukřižovanému a vzkříšenému

29.04.2019

Z komentářů a reakcí na uzákonění zdanění církevních náhrad mne nejvíce oslovila slova plzeňského biskupa Církve Československé husitské Filipa Štojdla:

Přátelé, o komunistech a neonacistech víme své. Tahle "pomsta", ale nic neznamená. Jednak doufám v rozum Ústavního soudu, a jednak vím zcela jistě, že nás zdanění neohrozí. Schválením tohoto zákona se jen ukazuje, co je jasné už velmi dlouho. Svobody a práva jednotlivců i institucí jsou postupně osekávány na minimum. To je vidět ve sféře kultury, obchodu, obrany země, orientace na totalitní systémy atd.
Vím jistě, že církev stojí na lidech a Bohu,...
nikoliv na penězích od politických funkcionářů. I proto od samého začátku podporujeme z našich zdrojů hospicovou péči, sociální projekty, právní pomoc nemajetným a mnoho dalších věcí.
My už dávno nejsme velká církev. Klidně budeme sloužit bohoslužby u venkovských kaplí, na rozcestích nebo po domácnostech, tudíž se perzekucí od politiků nebojíme.
Lidem z církví, kteří se teď bojí, bych rád vzkázal: Zvedněme hlavu k ukřižovanému a vzkříšenému. Tam je naše víra, naděje a láska. Pokoj a dobro.