Letní vydání sborového zpravodaje 

Sborový tábor - Hošťálková 24.7. až 1.8.2021Sborová rekreace - Sobotín 17. až 24.7.2021


Synod na svém zasedání 21. května zvolil novou synodní radu, jejíž šestileté funkčí období začne 21. listopadu 2021. Náměstkyně kurátora opavského sboru Simona Kopecká dostala důvěru synodálů a stala se 1. náměstkyní synodního kurátora. Přejeme jí Boží moudrost a posilu do úkolů, které ji budou čekat, a budeme sesnažit jí být v její službě oporou.

Spolu s ní budou ve vedení církve jako synodní senior a kurátor Pavel Pokorný a Jiří Schneider. Dále faráři Ondřej Titěra a Roman Mazur, za laiky 2. náměstkyně Jana Šarounová.

Bohoslužby od neděle 2. května

Od 2.5. 2021 do odvolání se budou konat evangelické bohoslužby v Opavě každou neděli v 9 hod za těchto opatření:

- 2 m rozestupy (s výjimkou členů jedné domácnosti)

- obličej krytý chirurgickou rouškou (raději však respirátorem třídy FFP2 nebo nanorouškou)

- dezinfekce rukou před vstupem do modlitebny.

Zájemci o účast se již nemusí předem hlásit, ale je nutné respektovat výše uvedená pravidla.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a respektování protiepidemických nařízení!

Za staršovstvo  sboru           Pavel Janošík, farář


PF 2021

Přání, aby rok 2021 přinesl méně korony a více potkávání se, blízkosti a radosti.

Poděkování všem, kteří jakkoli napomohli tomu, že se opavští evangelíci ani v roce 2020 nestali vyhynulým druhem.

Chystané akce 

dá-li Bůh a korona :-)

17. - 24. 7.   sborová rekreace v Sobotíně

24. 7. - 1. 8.   sborový tábor v Hošťálkové

26. 9.   slavnostní otevření modlitebny

10. 10.   vizitace

27. - 28. 11.   adventní dílna

19. 12.   vánoční slavnost