K prodeji:

Evangelický kalendář 2022    145,- Kč

Na každý den 2022                  145,- Kč

Čárlí, kluk z fary                      150,- Kč

K objednání:

Boží kniha Pastoral Brothres, Deník farářky, Parabible a další

1. adventní neděle - 28. listopadu

Vyýpomocná kazatelka a členka synodní rady Simona Kopecká povede tuto neděli bohoslužby spolu, při nichž vstoupíme do adventní času. Po jejich skončení bude následovat benefiční prodej výrobků vytvořených při sobotní adventně-vánoční dílně. Zveme k účasti.


Synod na svém zasedání 21. května zvolil novou synodní radu, jejíž šestileté funkčí období začne 21. listopadu 2021. Náměstkyně kurátora opavského sboru Simona Kopecká dostala důvěru synodálů a stala se 1. náměstkyní synodního kurátora. Přejeme jí Boží moudrost a posilu do úkolů, které ji budou čekat, a budeme sesnažit jí být v její službě oporou.

Spolu s ní budou ve vedení církve jako synodní senior a kurátor Pavel Pokorný a Jiří Schneider. Dále faráři Ondřej Titěra a Roman Mazur, za laiky 2. náměstkyně Jana Šarounová.

Chystané akce 

dá-li Bůh a korona :-)

9.-16.1.   Alianční týden modliteb

besedy, koncerty, autogramiády...