Brigády rekonstrukce modlitebny

První termín -  středa 8.7. ve 14:00, koordinovat bude ses. Pavlíčková a v 17:00 - bude na faře V. Kušnír. Budeme stěhovat nábytek z 1. patra a pak z modlitebny. Podrobnější informace budou přímo na faře.

Druhý termín je sobota 11.7. v 9:00 na faře -  odstranění korku. K tomu je potřeba vzít špachtli, nebo na pevnější spoje malý majzlík a kladivo (nejlépe jde rýčem), něco z nástrojů zajistíme na faře.

Modlitebna - první brigáda 8.7

Všechny zdravím, stručně chci informovat o začátku prací na rekonstrukci modlitebny. S podlahářskou firmou je domluven termín na 3.8. , tento týden 10.7. začnou topenáři měnit radiátory.  Stihl se udělat skutečně kus práce, přestěhování a vyklizení prostor modlitebny, odstranění velké plochy podlahy, nicméně ještě není hotovo, takže v sobotu pokračujeme a podle výsledku ještě doplníme další termíny.

Za včerejšek děkuji všem za ochotu a účast. V. K.

konference o potenciálu církevních staveb

sobota 24. 10. 2020, Hodslavice, evangelický kostel


Vložen zpravodaj léto 2020 - do složky více - zpravodaj

Milí přátelé, sestry a bratři,

od května se opět scházíme k bohoslužbám a sborový život se začíná obnovovat. Za tuto možnost jsme Pánu Bohu vděčni, třebaže ji provázejí jistá omezení (rozestupy, roušky, desinfekce rukou). Vyhlížíme čas, kdy se situace natolik zlepší, že se budeme moci setkávat bez obav z šíření nákazy. Na Svatodušní neděli bude vysluhována večeře Páně - staršovstvo však v pochopitelných důvodů upravilo její formu.

Setkání v týdnu (biblické hodiny, zkoušky zpěvu, Mraveniště, náboženství pro děti, mládež) se konají dle aktuální domluvy a zájmu účastníků. S pořádáním letní sborové rekreace a tábora počítáme. Je možno se tedy přihlašovat.

Za staršovstvo sboru,

Pavel Janošík, farář

Chystané akce (pozvánky budou postupně zveřejněny)        

24.6.            ODLOŽENO!  Večer s hudebním publicistou Jiřím Černým: Poezie a rock

19.-25.7.     Sborová rekreace

1.-9.8.         Sborový tábor

20.9.            Výroční sborové shromáždění