POZVÁNKA

Chystané akce (pozvánky budou postupně zveřejněny)

8.11.                  Přednáška M. Pavlíčka z cyklu Starý zákon a výtvarné umění II. - Samson

23. - 25.11.      Víkendovka dětí a mládeže

1. - 2.12.          Adventní výtvarná dílna s přespáním na faře

13.12.                Přednáška M. Pavlíčka z cyklu Starý zákon a výtvarné umění II. - David


Vyjádření synodní rady k Istanbulské úmluvě

Zpravodaj Moravskoslezský seniorát - říjen 2018

Moravskoslezský seniorát - patronáty