Koncert Jardy Svobody

13. června, 19 hod

Sborové shromáždění

Staršovstvo sboru svolává na neděli 14. května po skončení bohoslužeb mimořádném sborové shromáždění, aby mu dle Řádu hospodaření církve, čl. 21, předložilo ke schválení záměr pronájmu bývalého kostelnického bytu.

pf 2023

Pane, Bože dobrého začátku,

řekl jsi, stvořil, chtěl dobré,

jako pevné držení se za ruce při chůzi při cestě do neznáma,

jako povzbuzující posilu nohám při návratech domů,

jako pevnou záštitu v přeháňkách, otřesech a bouřích,

jako něžné objetí v náruči,

jako lásku, která dává a sebe dává,

dej, ať se v nás denně otiskne.

V sekci Zpravodaj je k dispozici poslední vydání zpravodaje - advent 2022

Modlitební setkání

Úterý v 18 hod - ticho, písně z Taizé, díky, prosby a Otče náš...
Jste zváni...

V neděli 27. 4. se do našich bohoslužeb zapojila i ukrajinská dívka, která je v péči našeho sboru. Krátce zahrála svou vlastní skladbu, kterou chtěla vyjádřit poděkování těm, kteří pečují o uprchlíky.

Video ke stažení níže:

Lidická 2

Rozhovory na faře

Komorně, noblesně, pokorně

Tak jsme nazvali náš rozvojový projekt! Více v samostatném oddílu na našem webu! Logo připravil Vojtěch Janošík.

Chystané akce 

13.6.          Lidická 2 s Jardou Svobodou - koncert

25.6.          bohoslužby na závěr školního roku a grilovačka

15.-22.7.    sborová rekreace na Visalajích

29.7.-6.8.   sborový tábor v Hošťálkové

8.-9.9.        výjezdní schůze staršovstva

10.9.          výjezdní bohoslužby v Sudicích

15.9.          Lidická 2 - dvojkoncert: Halfarovi a Manželská krize

6.10.          Lidická 2 s Ivou Hadj Moussa

   .                         v