Nouzový stav a život sboru

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od 12.10. až do odvolání pozastavujeme konání bohoslužeb, nedělní školy, Mraveniště, nácviku zpěvu, hodin náboženství pro děti a schůzek mládeže. Výjimkou jsou biblické hodiny, které pokračují i nadále. Nezbývá než si přát a modlit se, aby toto omezení sborového života netrvalo moc dlouho...

Na stránkách www.e-cirkev.cz najdete leccos zajímavého a povzbudivého, co může pomoci tento čas překonat - každodenní úvahy "Slovo na doma", nahrávky písní a přednášek, texty modliteb, zamyšlení na žalmy, odkazy na on-line bohoslužby a dlouhou řadu dalších inspirativních materiálů.

Farář bude připravovat a koncem týdne rozesílat "Slovo na neděli". V případě potřeby, zájmu či ve chvílích osamění nebo náporu starostí ho neváhejte kontaktovat telefonicky (739 517 284) či emailem (pavel.janosik@evangnet.cz). Simona Kopecká ve spolupráci s dalšími učitelkami nedělní školy chystá něco pro děti. Uvítáme nápady, jak na dálku a navzdory těžkostem přece jen tvořit podpůrné společenství.

Synodní rada adresovala 15.10. sborům a kazatelským stanicím dopis, v němž se mimo jiné píše:

Povzbuzujme se navzájem nadějným slovem o tom, že opuštěním stávajících zvyklostí nekončí zázrak života, že změnou dosud obvyklého způsobu života se příchod Božího království nepřibrzdí, ani nezastaví.

Hledejme v těžké situaci lásku, naději, víru; přejme je sobě, svým blízkým a milým, i lidem za hranicemi rodin a sborů.

A především se modleme za nemocné, umírající, ty, kterým zemřel blízký člověk; za pracovníky ve zdravotnictví, Diakonii, Charitě, sociálních službách; ty, kdo o nemocné pečují doma; pracovníky církví, kteří šíří naději evangelia do míst, kde naděje chybí; za ty, kdo povzbuzují sebe i ostatní vzdor šířící se nemoci; žáky, studenty, jejich rodiče, i sami za sebe; trpící v uprchlických táborech; trpící a vězněné v zemích, kde vládne strach a násilí.

To vše v naději, že Kristus zvítězil nad smrtí. A proto - ať žijeme či umíráme - ani zlá nemoc nezruší jeho vztah k nám.

konference o potenciálu církevních staveb

sobota 24. 10. 2020, Hodslavice, evangelický kostel


Chystané akce (pozvánky budou postupně zveřejněny)

6.-8.11.       Podzimní víkendovka

28.-29.11.   Adventní dílna a přespávačka na faře