Lidická 2. Rozhovory na faře. Komorně, noblesně, pokorně.


Připravujeme:

13. června: Koncert na faře - Jarda Svoboda


6. října: Rozhovor na faře s Ivou Hadj Moussa


další hosté a termíny v jednání...


Uskutečněné rozhovory:

5. dubna 2023: youtuber a vlivník Karel Kovář alias Kovy

27. ledna 2023: cestovatelský večer o Ladákhu s Tramplerovými

7. prosince 2022: publicista, spisovatel, překladatel, politik, diplomat a současný ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský12. listopadu 2022: cestovatelský večer o Islandu se Skaličkovými

5. května 2022: pianistka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková

12. dubna 2022: novinář, moderátor a publicista Petr Vizina

3. března 2022: historik Petr Blažek

• Lidická 2. Rozhovory na faře. Komorně, noblesně, pokorně.


• Lidická 2 je od roku 2022 rozvojovým projektem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Opavě. Navazujeme tímto na nedávno konané akce: Radost z Boha - přednáška Marka Orko Váchy; Vzpomínková bohoslužba a panelová diskuse k výročí úmrtí Jana Zajíce; Večer s Benjaminem Rollem; Improshow v kostele; Díky, pane prezidente! - čtení textů Václava Havla s ochutnávkou jeho gastronomických specialit. Výhledově počítáme i s využitím sborové zahrady a její postupnou proměnou na zahradu komunitní. V čele projektu Lidická 2 stojí organizační tým.

• Lidická 2 svou činností usiluje o šíření a rozvoj kulturních, duchovních a morálních hodnot, jak je chápe židovsko-křesťanská tradice. K dosažení tohoto cíle chce přispět solidní reflexí a otevřeným dialogem.

• Lidická 2 svou identitu v tomto úsilí považuje za přínosnou také pro ostatní. Proto hledá společná témata a zájmy se všemi lidmi bez ohledu na jejich náboženské či kulturní zázemí.