Vánoční besídka 22. 12. 2019

Vítkov společné bohoslužby

Společná seniorátní "taneční" mládež

První adventní neděle 2019
Adventní výtvarná dílna 2019

22. 11. 2019, farní sbor, Jaroslav Kmenta, beseda

Drakiáda, 19. 10. 2019, Otice

Sborový zájezd 12. 10. 2019 Šlechtická sídla Horního Slezska ( Głogówek - Hrozová - Slezské Rudoltice)  

Sborový den 15. 9. 2019 (návštěva Lukášových, společné bohoslužby, rozhovory, beseda o návštěvě USA, společný oběd)

Brigáda 7.9.2019 (doplnění dlažby parkování, příprava na malování, očištění zdí sklepů)

Letní tábor Hošťálková 2019 - Stvoření světa

Sborová rekreace Sobotín

Konfirmace

Výlet nejen dětí  z nedělní školy - Stvoření světa, Zlatníky   8. 6. 2019

Beseda o Parabibli s Alexandrem Flekem

Velikonoční dílna 6. 4. 2019

Sborový den s Petrem Slámou 3. 3. 2019

Vzpomínkový večer na Jana Zajíce

Bohoslužba vděčnosti

Farní sbor ČCE v Opavě, 24. 2. 2019


Související text ke stažení níže :

Sborový den s Danielem Hellerem       20. 1. 2019

Přednáška Marka Orko Váchy - RADOST Z BOHA,  4. 1. 2019