Sborový zájezd 12. 10. 2019 Šlechtická sídla Horního Slezska ( Głogówek - Hrozová - Slezské Rudoltice)  

Sborový den 15. 9. 2019 (návštěva Lukášových, společné bohoslužby, rozhovory, beseda o návštěvě USA, společný oběd)

Brigáda 7.9.2019 (doplnění dlažby parkování, příprava na malování, očištění zdí sklepů)

Letní tábor Hošťálková 2019 - Stvoření světa

Sborová rekreace Sobotín

Konfirmace

Výlet nejen dětí  z nedělní školy - Stvoření světa, Zlatníky   8. 6. 2019

Beseda o Parabibli s Alexandrem Flekem

Velikonoční dílna 6. 4. 2019

Sborový den s Petrem Slámou 3. 3. 2019

Vzpomínkový večer na Jana Zajíce

Bohoslužba vděčnosti

Farní sbor ČCE v Opavě, 24. 2. 2019


Související text ke stažení níže :

Sborový den s Danielem Hellerem       20. 1. 2019

Přednáška Marka Orko Váchy - RADOST Z BOHA,  4. 1. 2019

První adventní neděle

Vánoční besídka 2018

Vánoční dílna  2018                 


"Deštivá" drakiáda na faře             podzim 2018

Sborový zájezd  - Za břidlicí v Zálužném a ve vojenském újezdu Libavá                                      20. 10. 2018

Sborový den a beseda s br. farářem Ivanem Ryšavým     14. 10. 2018

Už je zase mraveniště - letos probíráme stvoření světa                      9. 10. 2018
Brigáda na farní zahradě -  5.10, 6.10, 9.10.2018
Bohoslužby na zahájení školního roku s požehnáním učitelek NŠ, září 2018
Letní tábor Vršovice 2018

Sborová dovolená Sobotín 2018

Sborové posezení s grilováním na farní zahradě, ukončení školního roku v NŠ           neděle 24. 6. 2018

Výlet nedělní školy - Cesta za pokladem   16. 6. 2018      


Navštívili jsme naši kazatelskou stanici Sudice - 10.6.2018


Další vydařená velikonoční dílna dětí i dospělých                          jaro 2018

70. výročí založení našeho sboru                     neděle 4. února (slavnostní bohoslužby, rozhovor při kávě s pamětníky sboru, společný oběd, odpolední přednáška)

70. výročí založení našeho sboru           sobota 3.února - dětská oslava