Společná seniorátní "taneční" mládež

První adventní neděle 2019
Adventní výtvarná dílna 2019

22. 11. 2019, farní sbor, Jaroslav Kmenta, beseda

Sborový zájezd 12. 10. 2019 Šlechtická sídla Horního Slezska ( Głogówek - Hrozová - Slezské Rudoltice)  

Sborový den 15. 9. 2019 (návštěva Lukášových, společné bohoslužby, rozhovory, beseda o návštěvě USA, společný oběd)

Brigáda 7.9.2019 (doplnění dlažby parkování, příprava na malování, očištění zdí sklepů)

Letní tábor Hošťálková 2019 - Stvoření světa

Sborová rekreace Sobotín

Konfirmace

Výlet nejen dětí  z nedělní školy - Stvoření světa, Zlatníky   8. 6. 2019

Beseda o Parabibli s Alexandrem Flekem

Velikonoční dílna 6. 4. 2019

Sborový den s Petrem Slámou 3. 3. 2019

Vzpomínkový večer na Jana Zajíce

Bohoslužba vděčnosti

Farní sbor ČCE v Opavě, 24. 2. 2019


Související text ke stažení níže :

Sborový den s Danielem Hellerem       20. 1. 2019

Přednáška Marka Orko Váchy - RADOST Z BOHA,  4. 1. 2019