Fotogalerie z let 2017-2019 jsou umístěny v podsložkách (tyto  jsou viditelné po najetí kurzorem na složku FOTO)


Společné bohoslužby Sudice - 12.září 2021

Sborová rekreace - Sobotín, červenec 2021

29.5.2021  Arboretum Nový Dvůr - sborový výlet

Josef s Marií a miminkem v náručí od neděle 27. prosince 2020 na čas osiřeli. Čekají ovšem v modlitebně na nás, až se opět sejdeme na bohoslužbách - jen co se epidemiologická situace zlepší...

První adventní neděle (prodej vánočních výrobků a nedělní škola v parku)        29.11.2020

Opět pospolu   

Návštěva naší kazatelské stanice v Sudicích          4. 10. 2020

Zahájení školního roku   6. 9. 2020

Sborová rekreace Sobotín 19. - 25. 7. 2020

Druhá brigáda 11. 7. 2020 a další postup prací

První brigáda modlitebna 8.7.2020

Bohoslužby s předáním medaile vděčnosti Antonínu Plachému   23.2.2020


Beseda s našim Petrem Kotáskem o misi v Afghánistánu

Sborový den s T.Trusinou a P. Veselým                          19. ledna 2020

Beseda s Benjaminem Rollem         9. ledna 2020