Fotogalerie z let 2017-2019 jsou umístěny v podsložkách (tyto  jsou viditelné po najetí kurzorem na složku FOTO)


První adventní neděle (prodej vánočních výrobků a nedělní škola v parku)        29.11.2020

Opět pospolu   

Návštěva naší kazatelské stanice v Sudicích          4. 10. 2020

Zahájení školního roku   6. 9. 2020

Sborová rekreace Sobotín 19. - 25. 7. 2020

Druhá brigáda 11. 7. 2020 a další postup prací

První brigáda modlitebna 8.7.2020

Bohoslužby s předáním medaile vděčnosti Antonínu Plachému   23.2.2020


Beseda s našim Petrem Kotáskem o misi v Afghánistánu

Sborový den s T.Trusinou a P. Veselým                          19. ledna 2020

Beseda s Benjaminem Rollem         9. ledna 2020