OPAVA, modlitebna, 9 hod

24.4.     A. Plachý, VP

1.5.       P. Janošík, VP

8.5.       S. Kopecká, VP

15.5.     P. Janošík, VP

22.5.     A. Plachý, VP

29.5.     P. Prejda, VP    


SUDICE, evangelický kostel, 11 hod

8.5.      S. Kopecká

12.6.    P. Janošík

10.7.    P. Janošík