ROZPIS BOHOSLUŽEB   KVĚTEN - ČERVEN 2018,  ZAČÁTEK VŽDY V 9:00 HODIN

20. 5.   NEDĚLE SVATODUŠNÍ - br. f. Pavel Janošík, bohoslužby s VP

27. 5.   NEDĚLE SV. TROJICE - s. Simona Kopecká

3. 6.     1. NEDĚLE PO SV. TROJICI - br. Plachý, bohoslužby s VP

10. 6.   2. NEDĚLE PO SV. TROJICI - br. f. Pavel Janošík, v 11 hod - Sudice

17. 6.   3. NEDĚLE PO SV. TROJICI br. f. Pavel Janošík

24. 6.   4. NEDĚLE PO SV. TROJICI - br. f. Pavel Šindler

1. 7.     5. NEDĚLE PO SV. TROJICI - br. Tomáš Chalupski (čtené)