OPAVA, modlitebna, 9 hod

16.6    Okrskové bohoslužby, Anenský vrch

23.6     T. Chalupski

30.6.     S. Kopecká 

7.7.        A. Plachý

SUDICE, evangelický kostel, 11 hod