Program ve sboru - Aktuálně pozastaven

Bohoslužby v Opavě se konají neděli v 9 hodin, v Sudicích vždy druhou neděli v měsíci v 11 hod.

Biblické hodiny jsou otevřeny všem zájemcům ve čtvrtek v 18 hodin.

Pěvecký kroužek nacvičuje každý čtvrtek v 17 hodin.

Mládež se setkává v pátek v 18 hod.

Náboženství pro děti probíhá v pátek v 15.30 hod.

Konfirmandi se schází v pátek v 17:30 hod.

Vedle těchto pravidelných setkání dále nabízíme:

  • duchovní rozhovory
  • vysluhování večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
  • křest a s ním související předkřestní přípravu
  • církevní svatbu a s ní související předsvatební přípravu
  • církevní pohřeb
  • možnost zapůjčení duchovní literatury a evangelických časopisů
  • Bible k zakoupení   
  • zasílání Zpravodaje, nedělních oznámení, kázání (e-mailem)
  • pronájem sborového sálu

V případě zájmu neváhejte kontaktovat faráře sboru.