Program ve sboru   

Bohoslužby v Opavě se konají neděli v 9 hodin, v Sudicích vždy druhou neděli v měsíci v 11 hod.

Biblické hodiny jsou otevřeny všem zájemcům ve čtvrtek v 18 hodin.

Pěvecký kroužek nacvičuje každý čtvrtek v 17 hodin.

Klub "Mraveniště" (rodiče s předškolními dětmi) se schází čtrnáctidenně ve čtvrtek v 16 hod.

Mládež se setkává v pátek v 18 hod.

Náboženství pro děti probíhá v pátek v 15.30 hod.

Konfirmandi se schází v pátek v 17:30 hod.