Program ve sboru

Bohoslužby v Opavě se konají neděli v 9 hodin, v Sudicích vždy druhou neděli v měsíci v 11 hod.

Modlitební setkání s písněmi z Taizé - úterý v 18 hod.

Setkání nad biblí jsou otevřena všem zájemcům ve čtvrtek v 18 hod.

Pěvecký kroužek nacvičuje každý čtvrtek v 17 hod.

Mládež se setkává dle domluvy.


Vedle těchto pravidelných setkání dále nabízíme:

  • duchovní rozhovory
  • vysluhování večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
  • křest a s ním související předkřestní přípravu
  • církevní svatbu a s ní související předsvatební přípravu
  • církevní pohřeb
  • možnost zapůjčení duchovní literatury a evangelických časopisů
  • Bible k zakoupení   
  • zasílání Zpravodaje, nedělních oznámení, kázání (e-mailem)
  • pronájem sborového sálu

V případě zájmu neváhejte kontaktovat faráře sboru.