Program ve sboru   

Bohoslužby v Opavě se konají každou neděli v 9 hodin, v Sudicích vždy druhou neděli v měsíci v 11 hod.

Biblické hodiny se konají každý čtvrtek v 18 hodin.

Pěvecký kroužek nacvičuje každý čtvrtek v 17 hodin.

Klub "Mraveniště" (rodiče s předškolními dětmi) se schází čtrnáctidenně ve čtvrtek v 16 hod.

Mládež se setkává nepravidelně dle domluvy.

Náboženství probíhá ve dvou skupinách:

mladší děti se schází v pátek v 14:45 hod, starší děti v 15:30 hod.