Svatební obřady

Církevní řády umožňují evangelickým farářům i farářkám přípravu a vedení svatebních obřadům těm párům, kteří touží po Božím požehnání. Členství v církvi není nezbytnou podmínkou.

Svatební obřad se může konat kostele či na jakémkoliv jiném vhodném místě, tedy i v přírodě. Jeho součástí je kromě čtení z bible a modlitby také manželský slib, jehož příhodnou podobu si snoubenci v rámci předsvatební přípravy - s pomocí oddávajícího - sami vytváří.

Přípravu tvoří tři zhruba hodinová setkání. Nejedná se o křesťanské "poučování" či "předávání dobře míněných rad", ale o vzájemné rozhovory se snahou dotknout se podstatných vztahových témat a životních hodnot. Důležité místo má také společná příprava svatebního obřadu, který oddávající každé dvojici "šije na míru".

V případě dalších dotazů či vašeho zájmu o svatební obřad kontaktujte faráře Pavla Janošíka.

Požehnání homosexuálním párům

Českobratrská církev evangelická nedávno oficiálně odsouhlasila možnost požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají.

V případě zájmu o toto požehnání se neváhejte s důvěrou obrátit na faráře Pavla Janošíka.