Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou tehdejších evangelických církví u nás.

O našem sboru

K našemu sboru se hlásí asi čtyři stovky členů a sympatizantů z Opavy a okolí. Scházíme se na pravidelných bohoslužbách, ale také v průběhu týdne - např. na biblických hodinách, zkouškách pěveckého sboru, setkáních dětí a mládeže. Spolupracujeme s ostatními církvemi v našem městě, ale i s dalšími institucemi. Pořádáme přednášky, besedy, koncerty... Vydáváme časopis, organizujeme rukodělné dílny, poznávací zájezdy a dětské tábory.

Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří pěstují dobré vztahy k Bohu, lidem i sobě samým. Rádi vás přivítáme mezi námi...

O víře

Víra je důležitou součástí života. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislostí a určitým způsobem je interpretovat. Křesťané považují za takové základní měřítko víru v Boha. Věří, že díky této víře mohou stát aktivně na straně dobra v tomto světě. Víra není nikdy absolutní jistotou, ale neustálým zápasem a hledáním.