Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou tehdejších evangelických církví u nás.

O sboru

Ke sboru se hlásí asi čtyři stovky členů a sympatizantů z Opavy a okolí. Scházíme se nejen v neděli na bohoslužbách, ale také v průběhu týdne. Spolupracujeme s ostatními církvemi v našem městě, ale i s dalšími institucemi. Pořádáme přednášky, besedy, koncerty... Vydáváme časopis, organizujeme rukodělné dílny, poznávací zájezdy a dětské tábory. Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří pěstují dobré vztahy k Bohu, lidem i sobě samým. Rádi vás přivítáme mezi námi a sami uvidíte, jestli se nám to někdy daří...

O víře

Křesťanská víra je způsob, jak vnímat svět, jak zacházet s časem i informacemi; způsob řazení důležitostí; a také postoj - způsob života, jednání. Víra není bez pochybování, bez přemýšlení a bez otázek, ale ani bez hledání odpovědí. To, co nás v životě potkává, můžeme vnímat jako "test", jak se naše víra (spoléhání) osvědčuje, jestli nám to, čemu věříme (ten, komu věříme), skutečně prakticky pomůže problémy ustát.