Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v české republice, nejpočetnější protestanskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

O našem sboru

K našemu sboru se hlásí asi čtyři stovky členů z Opavy a okolí. Jsou v něm zastoupeny všechny generace. Scházíme se na pravidelných bohoslužbách, ale také v průběhu týdne - např. na biblických hodinách, zkouškách pěveckého sboru, setkáním dětí a mládeže. Spolupracujeme se sociálními organizacemi a s ostatními církvemi v našem městě. Pořádáme přednášky, besedy s hosty, koncerty a řadu dalších akcí pro veřejnost. Čtvrtletně vydáváme sborový časopis, organizujeme rukodělné dílny, poznávací zájezdy, tábory a víkendovky. Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří pěstují dobré vztahy k Bohu, lidem i sobě samým. Rádi vás přivítáme mezi námi...

O víře

Víra je důležitou součástí života každého člověka. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislosti, určitým způsobem je interpretovat a posuzovat. Křesťané považují za takové základní měřítko víru v Boha. Věří, že skrze svoji víru mohou do světa vnášet jeho přání, doporučení a lásku. Věří, že díky víře v dobrého a milujícího Boha mohou napomáhat dobru v tomto světě. Víra neznamená nikdy absolutní jistotu, ale neustálý zápas a hledání. Ale právě ve chvílích beznaděje, je víra v někoho, kdo nás má bezpodmínečně rád, obrovskou oporou. Víra v Boha není něco, co by se dalo změřit nějakým přístrojem nebo potvrdit experimentem, ale je možné ji zažít v určitých životních situacích nebo ve společenství. (převzato z internetových stránek www.e-cirkev.cz, kde najdete více informací)